Aktuální počasí - Markvartice (TR)

Meteorologická stanice je umístěna v malé vesničce Markvartice cca 10 km západně od města Třebíč v nadmořské výšce 560 metrů. MAPA ze seznam.cz.

Aktuální počasí + grafy vývoje počasí za poslední období


Odkaz na wundergroud, kam jsou posílána data o aktuálním počasí z naší meteorologické stanice, lze také procházet data dlouhodobá
Odkaz na weathercloud, kam jsou posílána data o aktuálním počasí z naší meteostanice, lze také procházet data dlouhodobáAktuální počasí - MarkvarticeGrafy vývoje poačí - Markvartice
Zobrazení, vysvětlení a ukázky některých pojmů z meteorologie

Wind Chill => pocitová teplota - závislost na rychlosti větru

windchill, pocitová teplota - závislost teploty na rychlosti větru

     


Počínaje měsícem "duben r.2012" byla v rámci testování nahrazena starší meteostanice WMR200 novou meteostanicí DAVIS Vantage PRO2 Aktiv s nuceným proudění vzduchu přes senzory teploty a vlhkosti vzduchu. Proudění vzduchu zajišťuje (po celý den) ventilátorek napájený ze záložního akumulátoru. Tímto nuceným prouděním vzduchu je eliminováno sálavé teplo. Díky větší sběrné ploše srážkoměru tato stanice vyhodnocuje úhrn dešťových srážek s citlivostí 0,2 mm.

Od listopadu 2008 jsou meteo-data měřena meteorologickou stanici WMR200 , ze které jsou i uploadovány veškeré aktuální informace o počasí (zobrazované na těchto stránkách).

Při posledním orkánu "EMA"  (1. března 2008 v 11:00 hod.) byla naměřena maximální rychlost větru 104 km/hod.

Aktuální počasí začalo být monitorováno meteostanicí WS3600 29. května 2005. 

Meteorologická stanice je pro monitorování aktuálního počasí osazena venkovním teploměrem, vlhkoměrem, anemometrem s korouhví, srážkoměrem a samozřejmě barometrem.
Umístění teploměru/vlhkoměru/srážkoměru je cca 2 metry nad zemí na volném prostranství se zajištěním přirozeného vzdušného proudění.
Umístění anemometru s korouhví je realizováno cca 7 metrů nad zemí, čímž by mělo být zajištěno objektivní měření proudění vzduchu.

Naměřená meteorologická data se ukládají do PC.

Od listopadu do konce března se většinou v rámci monitorování aktuálního počasí neměří (neměřily) srážky, protože srážkoměr není vyhřívaný a bývá zakrytý.

Aktuální počasí resp. data z meteorologické stanice jsou na lokální server ukládána každých 10 minut a na web se posílá obrázek s aktuálním počasím také každých 10 minut. Pokud jsou na webu data starší než 30 min., je problém asi s bezdrátovým připojením do místní sítě, a nebo máte načtený obrázek s počasím v paměti počítače (potom stiskněte F5 pro znovu načtení stránky).

Tendence aktuálního počasí vyjadřuje krátkodobou předpověď počasí pro náš region, primárně vychází z vyhodnocování naměřeného barometrického resp. absolutního tlaku vzduchu. Zobrazovaný relativní tlak vzduchu je přepočítáván na hladinu moře pro snadnější orientaci zda se nacházíme v tlakové výši nebo níži. Tlakový normál je 1013 hPa.
Pro vytvoření komplexnější předpověď je třeba využít např. serveru ČHMÚ.

email: fucikb(zavináč)gmail.com